Tuesday, October 24, 2006

Nye norske fanziner

Det er svært gledelig at det fortsatt gis ut goe gammeldagse zina. Da tenker jeg på de trykksakene som blir gjort hjemme på PCen (eller Mac om du vil) og som blir trykt på det lokale trykkeriet og deretter solgt uten noen form for distribusjon av betydning. Nok om det.

I høst har det kommet nye nr fra Goldies (som forrige nr het Nye Goldies*), Platesamleren og Tarkus. Fra "redaksjonsrommene" i Sjølstyrt liv (midten av november) og Missing Words har jeg hørt rykter om at det kommer flere nr. Er vi heldige (og det har jeg stor tro på) så kommer det et til nr av Platesamleren også før nissen kommer med harde pakker med vinyl i.

Goldies er ikke identisk med Goldies som gikk i mange år og skiftet navn til Platesamleren. Til tross for at Wholsen som driver (nye) Goldies var innvolvert i forrige Goldies må Nye Goldies regnes som en ny fanzine. For å gjøre dette mer komplisert, nye Goldies er layoutmessig og innholdsmessig svært lik gamle Goldies.

Av Tore Stemland.

No comments: